Politica GDPR

Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

CINE SUNTEM?

Asociatia SMART 4 YOU este o asociatie fără scop patrimonial (nonprofit), fondată cu scopul promovării și susținerii educației pentru românii din România și diaspora. Asociatia este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, bd. Lacul Tei, nr. 119, bl. 5A1, sc. A, et. 3, ap. 10, cam. 2, înregistrată în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 204/25.11.2013, având CIF 32532944. Numarul nostru de telefon este 0727 554 556 sau ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru www.asociatiasmart4you.ro.

 

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii,informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferire de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal, daca este cazul: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, ocupatia, locul de munca, informații privind contul dvs. bancar, adresa de e-mail, adresa IP, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care Asociatia SMART 4 YOU va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 1. Înregistrare cont pe site-ul www.asociatiasmart4you.ro;
  Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
  De asemenea, în timpul utilizării platformei www.asociatiasmart4you.ro, sunt colectate de către asociația noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc.

În același timp, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa IP, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

 1. Preluarea comenzilor, intocmirea contractelor, livrarea produselor/ serviciilor comercializate de asociatia noastra

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul de a incheia contracte de furnizare bunuri sau servicii, acordarea de garantii etc.

Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, desfasurarea relatiilor comerciale dintre asociatia noastra si Dvs, in calitate de client.

 1. Facturarea serviciilor/ produselor comercializate de asociatia noastra, plata cotizatiilor si a taxelor de concurs

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul de a factura bunurile sau serviciile prestate catre Dvs, pentru a va contacta in cazul in care datele de facturare pe care ni le-ati furnizat sunt pe cale sa expire sau nu putem incasa plata; pentru a raspunde la orice intrebari sau preocupari pe care le puteti avea in legatura cu produsele/ serviciile noastre.

 1. Completare formular solicitare oferta/ informatii pe site-ul www.asociatiasmart4you.ro;
  Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul de a va oferi informatii/ oferta de pret si/sau de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între asociatia noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
  De asemenea, în timpul utilizării platformei www.asociatiasmart4you.ro, sunt colectate de către asociatia noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc.

În același timp, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa IP, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv să optimizăm și să îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

 1. Înscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost);
  Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de Asociatia SMART 4 YOU constă în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;
  6. Abonare la Newsletter;
  Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;
 2. Managementul fraudelor și aplicarea legii

Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

 

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;
 9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

 

PĂSTRAREA ÎN SIGURANȚĂ A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului. Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru. Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dvs. sigure, personale sau privind contul, printr-un mijloc de comunicare nesolicitat. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.

Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora.

 

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date– aveți dreptul de a obține din partea Asociatia SMART 4 YOU o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Asociatia SMART 4 YOU poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • Dreptul la rectificare– aveți dreptul de a obține rectificarea de către  Asociatia SMART 4 YOU   a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Asociatia SMART 4 YOU va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • Dreptul la ștergerea datelor– aveți dreptul de a obține din partea Asociatia Asociatia SMART 4 YOU ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar  Asociatia SMART 4 YOU are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Asociatia SMART 4 YOU în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române; Asociatia SMART 4 YOU va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării– aveți dreptul de a obține din partea Asociatia SMART 4 YOU  restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Asociatia SMART 4 YOU să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Asociatia SMART 4 YOU nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Asociatia SMART 4 YOU prevalează asupra drepturilor Dvs.; Asociatia SMART 4 YOU va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • Dreptul la portabilitatea datelor– aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Asociatia SMART 4 YOU într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Asociatia SMART 4 YOU la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție– aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a depune o plângereîn fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământulîn orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Asociatia SMART 4 YOU pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresele: punctul de lucru din Bucuresti, bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 3, corp C, et. 3.

Asociatia SMART 4 YOU vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Asociatia SMART 4 YOU cu titlu gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Asociatia SMART 4 YOU poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Asociatia SMART 4 YOU  conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!